Podpora

rovnoprávnosti  a odstranění      diskriminace,

segregace a izolace. Jsme přesvědčeni, že osoby se zdravotním postižením, musí mít možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a pracovní uplatnění, kde a s kým budou pracovat.

INSPIRACE

Přenosemknow-how ze Švýcarska do České republiky,se snažíme přispět ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů poskytovaných sociálních a zdravotních služeb, v rámci rozšířené EU.

APLIKACE

Švýcarsképříklady dobré praxe chcemeaplikovat do českého systému poskytování sociálních a zdravotních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

ZLEPŠENÍ

systémusociálních a zdravotních služeb.Připravujeme návrh doporučení a systémových nástrojů, pro nezávislý způsob života a začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti.

Úvodní informace

Cílem projektu je poznání a využití know-how švýcarského sociálního systému.

Účelem projektu je vytvoření platformy pro formální a neformální kontakty a stimulace jejich rozvoje, pro zajištění výměny a přenosu zkušeností v oblasti poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým. Využití mnoholetých, švýcarských zkušeností, umožní kvalitativní rozvoj péče o zdravotně postižené osoby v ČR.
Číst více

O projektu

Projekt je společností Trianon–Čechy, o.s. předkládán v rámci Fondu Partnerství.

Projekt je předkládán v rámci Fondu Partnerství, vzhledem k objektivní skutečnosti, že švýcarský systém vyniká kvalitou a rozsahem péče o osoby zdravotně postižené a lze ho považovat za jeden z nejpropracovanějších a nejmodernějších v celé Evropě.

Číst více

Studijní cesty

Za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznání systémů sociální péče o osoby se zdravotním postižením ve Švýcarsku a České republice.

Obě partnerské strany, budou mít fyzicky možnost navštívit a porovnat infrastrukturu, fungování služeb, vzdělání personálu, kvalitu péče v domovech péče o osoby se zdravotním a mentálním postižením, přičemž přístup do těchto zařízení není v žádném případě běžný a již vůbec ne mezi státem z EU a mimo EU.

Dozvědět se více

Spolupracujeme s:

Poslední události

Studijní cesta CURAVIVA Schweiz a zástupců veřejné správy, v České republice, 24. – 28. 9. 2012

Návštěva a studijní pobyt zástupců partnera CURAVIVA Schweiz v České republice, zaměřený na ukázku vybraných sociálních služeb a výměnu zkušeností.

Návštěva zástupců poskytovatelů sociálních služeb ve Švýcarsku 3. – 8. 6. 2012

1. studijní cesta 9 českých odborníků (ředitelé domovů pro osoby se zdravotním postižením, zástupci MPSV ČR, zaměstnanci žadatele) do Švýcarska, se uskutečnila během měsíce června, v osmém měsíci projektu. Cesta trvala 6 dní (2 dny na cestu) a její odborný program zajistil švýcarský partner.